X
Produkt bol pridaný do objednávky.

Záruka

  • Na dodávané výrobky sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Dĺžka záručnej doby pre jednotlivé výrobky je uvedená na faktúre, alebo pokladničnom doklade.

  • Odstránenie reklamovaných chýb vykoná dodávateľ opravou, alebo výmenou jednotlivých komponentov.

  • Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu, alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

  • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním ( najmä poškodenie plastových častí výrobku ) alebo poškodenie elektrostatickým výbojom. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci spôsobené jeho bežným používaním (postupné znižovanie kapacity batérie).

  • Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho, alebo chybného programového vybavenia, ani na prípadné škody , ktoré v tomto dôsledku vznikli.

  • Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostnými vplyvmi, alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

  • Odstránenie chyby výrobku bude vykonané v rámci záruky v servisnom stredisku predávajúceho.

  • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre predávaného výrobku bez predchádzajúceho písomného oznámenia.

Poslať na e-mail Tlačiť